listy.samorzad.pw.edu.pl Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on listy.samorzad.pw.edu.pl. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@listy.samorzad.pw.edu.pl.

   
List Description
30lecie [no description available]
AiNS-info Lista informacyjna WRS AiNS
Amplitron Koncerty, Imprezy, Wydarzenia kulturalne, Kółka zainteresowań
Amplitron-planszowki Kółko planszówkowe w Amplitronie
Amplitron-Sport Lista informacyjna wydarzeń sportowych w Klubie Amplitron
Arch-info Lista informacyjna WAPW
Bluzypw [no description available]
Budzet Grupa KFG ds. Budżetu
Ch-info Lista informacyjna Wydziału Chemicznego
Crs-uzytkownicy Lista dyskusyjna użytkowników CRSu
DS-BM Lista dyskusyjna mieszkańców DS Bratniak-Muszelka
Dydaktyczna Lista Komisji Dydaktycznej SSPW
dzienPW [no description available]
EE-INFO Lista informacyjna WRS Wydziału Elektrycznego
Ee-przyjaciele [no description available]
Elektorzy Lista dyskusyjna elektorów rektorskich
Elka-info Lista informacyjna WRS EiTI
Elka-starostowie Starostowie na Elce
ESN Lista mailingowa organizacji ESN PW
Esn-Mentor Lista mailingowa Mentorów (Erasmus Student Network)
Finanse [no description available]
Fizyka-info Lista informacyjna WRS Fizyki
Foreigns The mailing list for Foreign Students at WUT
GEOIDA Lista dyskusyjna Stowarzyszenie Studentów "GEOIDA"
Gik-info Lista pocztowa Wydziału GiK
Grupa-mediapw Lista dyskusyjna grupy roboczej Parlamentu Studentów PW ds. Mediów PW
Grupa-Prawo [no description available]
Grupa-SEKS Grupa robocza KKw
IChiP-info Lista mailingowa studentów WIChiP
IL-info Informacyjna Lista Wydziałowej Rady Samorządu Inżynierii Lądowej PW
Info Lista informacyjna Samorządu Studentów PW
InMat-Info Lista informacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej
IS-info Lista informacyjna studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
It-info Lista Informacyjna WRS TRANSPORTU
jAmplitron JamSession w Klubie Amplitron
Jskn Jachtowe Studenckie Koło Naukowe
Juwepw Organizatorzy
Kandydaciwybory [no description available]
Kds-members Lista dyskusyjna delegatów do KDS SSPW oraz Przewodniczących RM SSPW
Kfg-info Lista mailingowa Komisji Finansowo - Gospodarczej
Kfg-members Lista członków Komisji Finansowo-Gospodarczej
KIP-info Lista informacyjna Komisji Informacji i Promocji
KN-ELHEP Kolo Naukowe Zaawansowanych Systemów Pomiarowych ELHEP
KN-eSens Lista dyskusyjna koła naukowego eSens
KN-GP Lista dyskusyjna Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej
KNI Lista mailingowa Koła Naukowego Informatyków
Knichip-info Lista informacyjna Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej
KNIG Koło Naukowe Inżynierii Gazownictwa
knopen Lista dyskusyjna Koła Naukowego *OPEN
KoCiO Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Kola Lista mailingowa Kół Naukowych na PW
Komisje_wyborcze Lista informacyjna Komisji Wyborczych
Komisjewyborcze [no description available]
KPiWZ Lista mailingowa Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej
Ks-members Lista członków Komisji Socjalnej
KSiT-news Lista mailingowa Komisji Sportu i Turystyki Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
Kultura Lista dyskusyjna Komisji Kultury SSPW
Kultura-members Lista dyskusyjna członków i sympatyków Komisji Kultury.
Kwaterunek Lista Komisji Kwaterunkowej SSPW
Mailman Lista administratorska MAILMAN-a na sam-ie.
Mchtr-info Lista informacyjna wydziału Mechatroniki.
Mchtr-rw Członkowie Rady Wydziału Mechatroniki ze strony studentów
MEiL-info Lista informacyjna Wydziału MEiL
Mienie [no description available]
Mim [no description available]
MiNI-Info Lista informacyjna studentów wydziału MiNI
MiNI-RW [no description available]
MiNI-starosta [no description available]
Mobilnoscnapw [no description available]
mostowcy Koło Naukowe "Mostowcy"
Navitas lista członków KN NAVITAS
Organizacje Lista mailingowa Organizacji działających na PW
Owp Grupa robocza KFG ds. oceny wykorzystania pomieszczeń
Parlament Lista mailowa Parlamentu Studentów PW
Piknik-SSPW Lista osób organizujących Piknik SSPW
Piknik.Poludnia Lista organizatorów Pikniku Południa
Prawo [no description available]
Preliminarz [no description available]
Pucharpw [no description available]
RadioAktywne Lista informacyjna Radia Aktywnego
RM Lista rad mieszkańców
Rm-akademik [no description available]
RM-Mikrus lista RM Mikrus
RM-Riviera Lista czlonkow RM Riviera
Rm-Sezam [no description available]
Rm-ustronie [no description available]
Rodoz [no description available]
SAS-MiNI Społecznie Aktywni Studenci Wydziału MiNI
Sezam-info DS SEZAM
SiMR-info Lista informacyjna Wydziału SiMR
SSPW2020 Lista mailingowa nowych członków WRS i RM
Szefowie [no description available]
Szkoleniecentralne2020 Szkolenie Centralne na Kadencję 2020
SZyCHy Lista mailingowa dla przedstawicieli organizacji współpracujących z Komisją Zagraniczną
Teatrowo-info kultura: konkursy, promocje, info
TeatrPW [no description available]
Teatrpw-grupa [no description available]
Test-info [no description available]
UPS-AGM Lista dyskusyjna KN Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS"
Vademecum [no description available]
Wakans KNIM Wakans
WIP-info Lista informacyjna dla WIPów
WKK-Elka Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa na WEiTI
Wks Lista dyskusyjna Wydziałowych Komisji Stypendialnych
WPS Lista dyskusyjna Wielkiej Parady Studentów
Wrs Lista mailingowa członków Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
Wrs-ch Lista WRS Wydziału Chemicznego
Wrs-ee Lista dyskusyjna WRS Wydziału Elektrycznego
Wrs-gik Lista dyskusyjna WRS GiK
Wrs-IChiP Lista dyskusyjna członków WRS IChiP
Wrs-if [no description available]
WRS-IL Lista dyskusyjna WRS IL.
Wrs-mchtr WRS Mechatroniki
WRS-MEiL Lista WRS MEiL
WRS-MiNI Lista dyskusyjna WRS MiNI
Wrs-wim Lista członków Wydziałowej Rady Samorządu Inżynierii Materiałowej
WRS-WIP Lista mailingowa WRS WIP
Wrs-wz Lista dyskusyjna WRS WZ
Wz-info Newsletter dla studentów Wydziału Zarządzania
Zagraniczna Lista Komisji Zagranicznej
Zerowka Lista dyskusyjna organizatorów Zerówki Centralnej
znizki [no description available]

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered